No2803嫩模韩静安60年代兔女郎主题性感女仆装半脱内裤秀翘臀诱惑写真51P韩静安秀人网

No2803嫩模韩静安60年代兔女郎主题性感女仆装半脱内裤秀翘臀诱惑写真51P韩静安秀人网

 汗出表虚,故用防己黄耆汤,固表以散风水也。牛肚细切,水一斗,煮取一升,暖饮人乳,能解马肝、牛肉之毒,用头垢吐其毒而愈,用牛肚不甚善。

凡毛发虽属五脏,然皆血液所生,故喜光泽,若发直如麻,须毛焦枯,皆死候也。 小便难者,以脉迟则无阳以施化浊气,但留于胃而不宣,是以欲作谷疸。

胸中寒实当是「胃中寒实」,若是胸中寒实,如何曰下利不止者死,当改之。 小儿天钓证,由邪热痰涎壅塞胸间,不得宣通而成,发时惊悸壮热,眼口上翻,手足瘛瘲,爪甲青色,证似惊风,但目多仰视,较惊风稍异,痰盛兼搐者,九龙控涎散主之,惊盛兼风者,牛黄散主之,搐盛多热者,□藤饮主之,(九龙控涎散)赤脚蜈蚣一条酒涂炙干滴乳香天竺黄各一钱二味研匀腊茶雄黄炙甘草各二钱荆芥穗炒白矾各一钱枯菉豆一百粒半生半熟共为末,每服五分,人参薄荷汤调下。

脉沉,渴欲饮水,小便不利者,皆发黄。若初病形气俱实,虽手足厥,非阳虚阴盛者比,乃气闭不达于四肢也。

水在肺,吐涎沫,欲饮水。胃中有病,每喜冷饮,肠间有病,多喜热汤,是其征也。

其腹如□,即『内经』□□然不坚之意。此条注详见『伤寒·辨脉篇』内,故不复释。

Leave a Reply