Vol161女神黄乐然泳池里大尺度全脱露火辣美体性感诱惑25P黄乐然花漾

Vol161女神黄乐然泳池里大尺度全脱露火辣美体性感诱惑25P黄乐然花漾

 如不效欲作脓,又以南星、草乌加于冲和用之。 疮上黄上放针无血出,如血紫黑者,难治,亦死也。

后热稍退而未愈者,黄连解毒汤调之。其人外不恶寒,必蒸蒸发热而躁,甚则谵语。

但遇伤损,皮肉血出。 如有头疼加川芎,并用姜水煎。

及夫男左、女右为夫妇,故左寸君火克右寸之金;左关木克右关之土,左尺水克右尺之火。欲冷冻饮料者,新水调下,或生姜汤调下尤良。

葛根。大抵人之一身,皆本于五脏;五脏之气,皆禀于胃气。

呕不止,因吃水多,手足冷,以黄连香薷散吞之消暑丸。环口黛黑柔汗死,体若烟熏阳绝征。

Leave a Reply