No2301女神杨晨晨sugar私房精致镂空吊裙主题极致丝袜配丁字裤诱惑写真72P杨晨晨秀人网

No2301女神杨晨晨sugar私房精致镂空吊裙主题极致丝袜配丁字裤诱惑写真72P杨晨晨秀人网

注:[1]神门穴,主治惊悸,怔忡,呆痴,卒中鬼邪,恍惚振惊,  [2]针三分,留七呼,灸三壮,炷如小麦。其法非一:   <1>有用两手提者。

形如鸡冠,名鸡冠丹;若皮涩起如麻豆粒者,名茱萸丹;亦有水丹,遍身起疱,遇水湿搏之,透露黄色,恍如有水在皮中,此虽小疾,能令人死,须当速治,不可忽也。[3]宜用细辛汤,内清邪热,外散风邪也。

[3]上星穴宜刺三分,留六呼,灸五壮。[2]若久而不治,渐长为瘿,破则成漏,为难治矣。

[9]十四椎下,命门穴也。法宜大麦一升熬汤,先薰后洗;次搽三妙散,渗湿杀虫,其【方歌】风疽生胫曲凹中,痒搔皮损津汁脓,风邪留于血脉内,【注】此证生胫骨及曲凹之处,痒搔皮损,津黄汁,极其粘浓。

[15]从心俞行六椎下,去脊中二寸,正坐取之,督俞穴也。[2]兼泻迎香,功效如神。

[2]若久而不治,渐长为瘿,破则成漏,为难治矣。又云:形如刀镰,与胃同膜,而附其上之左俞,当十一椎下,闻声则动,动则磨胃而主运化,其合肉也,其荣唇也,开窍于口。

Leave a Reply